FUNDACJA

"Pomaluj mi świat"

Naszą wizją oraz misją jest prowadzenie działań wyrównujacych szanse społeczne, edukacyjne oraz zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niezależnie od poziomu sprawności, wieku, miejsca zamieszkania i umiejętności ale z poszanowaniem ich potrzeb, marzeń i dążeń. Dlatego też prowadzimy działania skupione wokół utworzonego przez naszych Beneficjentów hasła #pasjonormalni

Historia Fundacji w pigułce

18 lat na rynku organizacji pozarządowych a od 2004 – OPP

W ciągu 18 lat prowadziliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy, Punkt Interwencji Kryzysowej i Oławskie Centrum Wsparcia

Od 2018 roku działamy w obszarze sportu bez barier prowadząc turnieje, ligi i kluby.

Od 2021 roku prowadzimy pierwszy futsalową w Polsce Sekcję Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław (powstałą z przekształcenia Klubu Bez Barier Futsal Masters On, który wywodzi się z Klubu Kibiców Niepełnosprawnych KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice)

Sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław to 6 Oddziałów dla w sumie ponad 120 Zawodników – osób z zaburzeniami psychicznymi

Od 2018 roku prowadzimy Dolnośląską Ligę Futsalu Bez Barier (której pierwotną formą był Dolnośląski Turniej Osób z Niepełnosprawnością – Futsal Masters On Cup); w naszej Lidze bierze udział 6 Klubów Bez Barier

WŁADZE

Fundacji.

Witold Jakubas
Witold Jakubas

Prezes Zarządu Fundacji
tel. 731998456
email. w.jakubas@pomalujmiswiat.pl

Agnieszka Jakubas
Agnieszka Jakubas

Wiceprezes Zarządu Fundacji
tel. 506419719
email. a.jakubas@pomalujmiswiat.pl

young-and-elegant-woman-avatar-profile-vector-9685441
Agata Jakubas

Sekretarz Zarządu Fundacji
tel. 514311052
email. a.jakubas-srodecka@pomalujmiswiat.pl

Ogólnopolska scena.

Od 2021 roku przenieśliśmy swoje działania na arenę ogólnopolską – rok 2022 to pierwszy Sezon Ekstraklasy Futsalu Bez Barier – 8 Klubów Bez Barier z całej Polski (7 województw)

W nasze działania aktywnie włącza się Futsal Ekstraklasa, Polski Związek Piłki Nożnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, TVP Sport, i wiele wiele innych podmiotów

W sumie pracuje z nami 16 Trenerów futsalu/piłki nożnej, 4 pedagogów specjalnych, psychoterapeuta, psycholog, specjalista pomocy społecznej, itp.

Strategia Rozwoju Fundacji na lata 2023 – 2030 zakłada rozwój ruchu #FutsaluBezBarier w oparciu o Kluby Sportowe Bez Barier, Ligi Ogólnopolskie i Wojewódzkie oraz wsparcie środowiskowe powstałego ruchu

Nasza misja.

Podstawową misją Projektu #FutsalBezBarier jest budowanie idealnego środowiska dla rozwoju naszych Klubowiczów – osób z zaburzeniami psychicznymi w przyjaznej i otwartej atmosferze, w której staramy się łamać wszelkie niepotrzebne bariery blokujące rozwój naszych Przyjaciół

Jako pierwsza organizacja w Polsce utworzyliśmy Sekcję Sportową (futsalową) dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futal Wrocław. Jest to Projekt, który ze względu na potencjał organizacyjny i merytoryczny, jest silnym ośrodkiem szkolenia i edukacji osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Nasze działanie za podstawowy cel stawia sobie wysoki komfort treningu, zadowolenie z odbytych zajęć oraz doskonały kontakt z Trenerami

Nasi Trenerzy i pracownicy merytoryczni prowadzą wartościowe i interesujące treningi sportowe, oparte na ujednoliconym systemie szkolenia WKS Śląsk Futsal Wrocław i dostosowane do wieku oraz możliwości ćwiczących

Doświadczona i profesjonalna kadra trenerska realizuje unikalny system szkolenia oparty na autorskim Podręczniku dostosowanym do wymagań i możliwości naszych Zawodników. Trenerzy są wyspecjalizowani w szkoleniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mogą poszczycić się wieloletnią pracą na rzecz w/w grupy społecznej

Nasze szkolenia.

Zgodnie z naszą metodologią szkolenia realizujemy projekt edukacji przez sport, a więc dbamy o wszechstronny rozwój naszych Zawodników. Promujemy zdrowy tryb życia, aktywność ruchową wśród naszych Klubowiczów oraz hołdujemy zasadom fair-play.

Aby w pełni rozwijać potencjał naszych Zawodników stworzyliśmy autorski system rozgrywek na poziomie wojewódzkim (Dolnośląska Liga Futsalu Bez Barier) oraz ogólnopolskim (Ekstraklasa Futsalu Bez Barier), przy realizacji których współpracujemy z Futsal Ekstraklasą, Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, itp.

Wsparcie.

Fundacja „Pomaluj mi świat” może wykonywać swoją misję i działalność statutową dzięki wsparciu wielu instytucji i organizacji oraz podmiotów gospodarczych.

 1. Ekstraklasa Futsalu Bez Barier może funkcjonować dzięki dofinansowaniu z budżetu PFRON (Projekt ,,FUTSAL MASTERS ON CUP III” jest dofinansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Działamy razem”, edycja 2023).
  Projekt ,,FUTSAL MASTERS ON CUP III” jest realizowany w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
  Realizacja Projektu polega na wzmocnieniu aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i wdrożenie programu środowiskowego wsparcia w/w osób w postaci zorganizowania 8 ogólnopolskich imprez o charakterze sportowym, które powinny wpływać na rozwój współzawodnictwa sportowego osób z niepełnosprawnościami w oparciu o zasadę „fair-play” i ideę popularyzacji kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami oraz jako formy rehabilitacji.
  Celem Projektu jest przyczynienie się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych poprzez wzrost aktywności społecznej i sportowej co najmniej 120 osób z niepełnosprawnościami z terenu całej Polski (7 województw) w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
  Projekt zakłada przeprowadzenie ośmiu 2-dniowych Integracyjnych Ogólnopolskich Imprez Sportowych – w ramach Ekstraklasy Futsalu Bez Barier – dla 8 drużyn z całej Polski. W sumie w ramach Ligi zostanie rozegranych 56 meczów futsalowych (w ramach każdej Imprezy – 8 meczy) oraz w ramach Pucharu – 12 meczy futsalowych:

  Terminy drugiego sezonu Ekstraklasy Futsalu Bez Barier:
  1 kolejka: dolnośląskie – CSiR w Jelczu-Laskowicach; 19/20 maja
  2 kolejka: pomorskie – Hala Gier w Gdyni; 9/10 czerwca
  3 kolejka: podkarpackie – MOSiR w Jarosławiu; 14/15 lipca
  4 kolejka: świętokrzyskie – Pol. Świętokrzyska w Kielcach; 18/19 sierpnia
  5 kolejka: dolnośląskie – ZCSiR w Ząbkowicach Śląskich; 15/16 września
  6 kolejka: śląskie – MOSiR w Rudzie Śląskiej; 13/14 października
  7 kolejka: małopolskie – TOSiR w Tarnowie; 17/18 listopada
  Puchar: mazowieckie – OSiR Wola w Warszawie; 8/9 grudnia

  Uczestnikami Projektu jest co najmniej 120 osób z niepełnosprawnościami – Beneficjenci Ostateczni Projektu (zawodnicy FUTSAL MASTERS ON CUP – Ekstraklasy Futsalu Bez Barier) z 8 Ośrodków Wsparcia na terenach województwa dolnośląskiego, śląskiego, pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego (120 osób z niepełnosprawnościami);
  Rekrutacja uczestników będzie prowadzona od 01 stycznia do 30 kwietnia 2023r. poprzez:
  – kontakt telefoniczny i mailowy;
  – kontakt bezpośredni w postaci spotkań z Koordynatorem Projektu na terenie podmiotów – Klubów Kibiców Niepełnosprawnych, Ośrodków Wsparcia, Zespołu Szkół Specjalnych, organizacji pozarządowych, itp. z terenów 7 województw.
  W wyniku działań rekrutacyjnych zostanie wyłonionych co najmniej 120 osób z niepełnosprawnościami z terenu w/w 7 województw – Beneficjenci Ostateczni Projektu (zawodnicy Ligi FUTSAL MASTERS ON CUP);

  Projekt “Futsal Masters On Cup III” Dofinansowano z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Program “Działamy razem”

  Dofinansowanie: 335.068,15 zł
  Całkowita wartość: 399.241,41 zł

 2. Sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław może funkcjonować dzięki dofinansowaniu z budżetu PFRON (Projekt ,,Futsal Bez Barier 2” jest dofinansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Działamy razem”, edycja 2023).
  Projekt ,,Futsal Bez Barier 2” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2026r.
  Realizacja Projektu “Futsal Bez Barier 2” jest drugą edycją zeszłorocznego Projektu i polegać będzie na wzmocnieniu aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i wdrożenie programu włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami.
  Celem projektu jest przyczynienie się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych co najmniej 120 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa dolnośląskiego w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2026r.
  Działania aktywizacyjne wykorzystujące instrumenty aktywnej integracji o charakterze sportowo-rekreacyjnym i społecznym przybiorą formę regularnych i cyklicznych treningów sportowych – futsalowych (piłka nożna halowa) dla osób z niepełnosprawnością z terenu 6 powiatów województwa dolnośląskiego w ramach działalności Sekcji Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław:
  – powiatu oławskiego;
  – powiatu/Miasta Wrocław;
  – powiatu milickiego;
  – powiatu strzelińskiego;
  – powiatu trzebnickiego;
  – powiatu oleśnickiego.
  Zgodnie z założeniami przy realizacji Projektu będzie kontynuowana współpraca z:
  – Klubem Sportowym Bez Barier z Oławy;
  – Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci I Osób Niepełnosprawnych z Milicza;
  – Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia „Ostoja” z Wrocławia;
  – Szkoła Specjalną ze Strzelina;
  – Warsztatami Terapii Zajęciowej z Trzebnicy;
  – Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Dobroszyc.

  Działania projektowe będą koncentrowały się wokół tworzenia warunków do funkcjonowania Sekcji Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław – a dokładnie 6 Oddziałów Klubu Bez Barier prowadzonych przez profesjonalnych trenerów futsalu/piłkarskich przy współpracy z Ośrodkami Wsparcia.
  Projekt zakłada trzy wzajemnie uzupełniające się działania:
  – treningi grupowe dla 12 grup treningowych;
  – treningi grupowe dla Reprezentacji Dolnośląskiej;
  – treningi personalne dla 12 grup treningowych.
  Treningi będą się odbywały cyklicznie 2 razy w tygodniu dla każdej grupy treningowej.
  Uczestnicy Projektu wezmą udział w dwóch cyklicznych Imprezach Sportowych – Dolnośląskiej Lidze Futsalu Bez Barier i Ekstraklasie Futsalu Bez Barier.
  Za realizację procesu rekrutacji do Projektu (w ramach Sekcji Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław) będzie odpowiadała Fundacja przy współpracy z Ośrodkami Wsparcia, Federacją Kibiców Niepełnosprawnych lub innymi instytucjami/organizacjami z terenu 6 powiatów województwa dolnośląskiego.
  Wstępna rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora w grudniu 2022r. Właściwa rekrutacja będzie prowadzona na początku stycznia 2023 (0d 1 stycznia do 14 stycznia) by zacząć realizację Projektu od stycznia 2023r. (przed realizacją działań właściwych Projektu) poprzez:
  – kontakt telefoniczny i mailowy (w pierwszej fazie),
  – kontakt bezpośredni (spotkania z Koordynatorem Projektu na terenie Ośrodków Wsparcia, Klubów Kibiców Niepełnosprawnych, Klubów Sportowych z terenu 6 powiatów).

  Projekt “Futsal Bez Barier 2” Dofinansowano z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Program “Działamy razem”

  Dofinansowanie: 1 269 068,68 zł
  Całkowita wartość: 1.587.484,80 zł

 3. Funkcjonowanie Ekstraklasy Futsalu Bez Barier może być wsparte dzięki dofinansowaniu z budżetu PFRON (Projekt ,,Futsal Bez Barier 3” jest dofinansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Działamy razem”, edycja 2023).
  Projekt ,,Futsal Bez Barier 3” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2026r.
  Realizacja Projektu „Futsal Bez Barier 3″ polega na wzmocnieniu aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i wdrożenie programu włączania społecznego osób z niepełnosprawnością, który de facto będzie początkiem funkcjonowania systemu szkolenia sportowego Beneficjentów Ekstraklasy Futsalu Bez Barier.
  Celem projektu jest przyczynienie się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych co najmniej 160 osób z niepełnosprawnościami z terenu całej Polski (7 województw) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2026r., którzy będą przygotowywać się do wystąpienia w Ekstraklasie Futsalu Bez Barier (podczas 4 sezonów – od sezonu 2023 do sezonu 2026).
  Działania aktywizacyjne wykorzystujące instrumenty aktywnej integracji o charakterze sportowo-rekreacyjnym i społecznym przybiorą formę regularnych i cyklicznych treningów sportowych – futsalowych (piłka nożna halowa) dla osób z niepełnosprawnością z:
  – województwa dolnośląskiego;
  – województwa pomorskiego;
  – województwa małopolskiego;
  – województwa podkarpackiego;
  – województwa świętokrzyskiego;
  – województwa śląskiego;
  – województwa mazowieckiego.
  Zgodnie z założeniami przy realizacji Projektu będzie kontynuowana współpraca z:
  – Sekcją Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław;
  – Domem Pomocy Społecznej w Opolnicy;
  – Stowarzyszeniem “Nasza Siódemka” z Rudy Śląskiej;
  – Tarnowskim Klubem Kibiców Niepełnosprawnych z Tarnowa;
  – Sekcją Futsalu Stowarzyszenia Kibiców Arki Gdynia z Gdyni;
  – Sekcja sportowa PSONI Team z Jarosławia;
  – Stowarzyszeniem Kibiców Niepełnosprawnych Klubu Legia Warszawa “Niepełnosprawni Fanatycy”;
  – Fundacją Dogadanka z Kielc.
  Projekt zakłada utworzenie 16 grup treningowych na terenie 7 województw całej Polski. Na terenie każdego województwa (z wyjątkiem województwa dolnośląskiego – 4 grupy treningowe) zostaną utworzone 2 grupy treningowe złożone z co najmniej 10 osób.
  Treningi będą się odbywały cyklicznie 2 razy w tygodniu dla każdej grupy treningowej.
  Projekt będzie zatem realizował działanie – cykliczne treningi sportowe – w oparciu o autorski Projekt treningów integracyjnych oraz stworzony Podręcznik Bez Barier, dostosowany do wymagań osób z niepełnosprawnością. Ma on zmierzać do możliwie pełnej profesjonalizacji sportowych działań, pod kątem udziału w Ekstraklasie Futsalu Bez Barier. We wszystkie działania włączą się:
  – Federacja Kibiców Niepełnosprawnych (podmiot wspierający rekrutację do Projektu oraz Promocję);
  – Polski Związek Piłki Nożnej (podmiot nadzorujący stronę trenerską Projektu);
  – Futsal Ekstraklasa (patronat całego Projektu i podmiot nadzorujący stronę sportową Projektu). Cały Projekt stanowi zamkniętą całość, w której poszczególne elementy (działania) wynikają z siebie i nawzajem się uzupełniają. Jest pomyślany jako mechanizm rozwoju, w którym Beneficjenci, włączą się do aktywnego życia społecznego i “wyjdą” z zagrożenia wykluczeniem społecznym.

  Projekt “Futsal Bez Barier 3” Dofinansowano z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Program “Działamy razem”

  Dofinansowanie: 1.338.910,00 zł
  Całkowita wartość: 1.488.199,68 zł
Adres

Fundacja „Pomaluj mi świat” - #pasjonormalni Ul. Cicha 7 55-200 Oława Woj. Dolnośląskie

Dane

NIP: 8992496786
KRS: 0000185968
REGON: 932971191

Numery kontaktowe

+48 731-998-456
+48 514-311-052
+48 506-419-719

DOKUMENTACJA

Fundacji POMALUJ MI ŚWIAT.